Privacy Statement

>> download dit document als PDF

Dit privacy statement is van toepassing op de website ‘auto.nl’ van Auto.nl B.V.

Ons bedrijfsadres is Donau 34, 2491 BA Den Haag.
Ons postadres is Donau 34, 2491 BA Den Haag.
Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 51060388.
Ons B.T.W.-nummer is NL 823070360.B01.

Privacy

Indien jij persoonsgegevens aan ons verstrekt in het kader van onze dienstverlening, behandelen wij deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij hebben de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website.

Wij behandelen jouw gegevens uiterst vertrouwelijk en deze gegevens zullen alleen door ons in het kader van onze dienstverlening worden gebruikt en voor het verbeteren en optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid van onze website.

Wij slaan de volgende persoonsgegevens van u op nadat een bestelling heeft geplaatst:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Emailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gegevens van de bestelde auto.

Derden

We laten je altijd weten waarvoor we je persoonlijke gegevens nodig hebben en hoe we deze informatie gebruiken. Zo worden jouw gegevens bijvoorbeeld in het kader van het uitvoeren van onze overeenkomst gedeeld met de leverende dealer wanneer je een nieuwe auto besteld en met de aangegeven financiele dienstverlener waneer je een financieel product wil bestellen. We stellen jouw gegevens nooit, tenzij je hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, beschikbaar aan andere derden, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

We behouden ons derhalve altijd het recht voor om uitvoering te geven aan wettelijke verplichtingen die ons door overheidsinstanties worden opgelegd ten aanzien van jouw gebruik van onze website of door jou aan ons verstrekte of door ons verzamelde informatie.

Nieuwsbrief

We bieden een nieuwsbrief aan waarmee we jou willen informeren over onze dienstverlening en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je ook weer kunt afmelden. Uiteraard wordt het abonneebestand van onze nieuwsbrief niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

We beschermen de kwaliteit en integriteit van je persoonlijke informatie. Je kunt er zeker van zijn dat je gegevens beschermd worden door de juiste technische en organisatorische maatregelen binnen onze organisatie:

 • Automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
 • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • Steekproefsgewijze controle op naleving beleid;
 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • Een beveiligd intern netwerk;

Op onze website staan links naar andere websites van derden. We kunnen geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties wanneer je die websites bezoekt. We raden je daarom altijd aan om het privacy statement van de betreffende website goed te lezen.

Hoe neem je contact met ons op

Als je jouw gegevens wilt inzien, aanpassen of laten verwijderen, kun je contact met ons opnemen:

Wijzigingen

We behouden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. We adviseren je daarom om dit Privacy Statement regelmatig te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.